playing near Tretiakovskaya station - Moscow


phototravels.smrkovsky.name